Jak se účinně bránit působení elektrosmogu?

Při průchodu elektrickým proudem vodičem, potažmo přístrojem, se v jeho bezprostředním okolí zvyšuje koncentrace tzv. pozitivních iontů a mění se přirozená elektromagnetická a elektrostatická rovnováha biopole živých organismů. Vzniká energetický deficit ve vnitřních orgánech a tím pádem dochází k různým projevům únavy, které jsou jakousi počáteční fází narušení přirozeného stavu fungování těla. Jsou jedním z faktorů, které způsobují prvopočátek nemoci. Elektrosmog tím pádem také brání přirozené regeneraci organismu a způsobuje jeho předčasné stárnutí.
solné lampy
Elektrický smog vyzařují všechny spotřebiče zapojené do elektrické sítě, tedy vysavače, pračky, televizory, počítače, mikrovlnné a elektrické trouby, sporáky, ale i mobilní telefony. Dokonce i torzní pole elektrických rozvodů a vedení vysokého napětí.

Solná lampa jako účinný prostředek proti elektrosmogu

Solná lampa je výborný zdroj přirozené ionizace prostředí. Účinek ionizace se navíc zesiluje zahříváním lampy, tím se sůl rychleji uvolňuje do ovzduší a několik velkých solných lamp dokáže nevodit podobné klima, které můžete zažít např. na mořské pláži, nebo u zdroje tekoucí vody, např. u vodopádů. V principu jde o vznik tzv. záporných iontů, které na náš organismus působí naopak blahodárně, na rozdíl od kladných iontů vyzařovaných elektrickými přístroji (elektrosmogem).
Bylo prokázáno, že solné lampy podporují imunitní systém, v dnešní době tolik přetěžovaný stresem v mnoha podobách, dokážou mírnit a léčit různé alergie, revmatické onemocnění a choroby dýchacích cest. Působí samozřejmě jako jakýsi přirozený čistič organismu a napomáhají jeho regeneraci.
solná lampa

Krystalická sůl z Himálaje

Solné lampy se vyrábí z lámaného krystalického solného kamene. Jedná se o prastaré solné ložisko z Himalájí, které se nachází na území Číny, Indie a Nepálu. Je pozůstatkem vyschlého mořského dna, v němž se sůl usazovala po miliony let. Zásadní je především vysoký obsah minerálních látek, které tato sůl obsahuje, proto bývají barvy solných lamp zpravidla laděny do červenohnědého odstínu.
Solná lampa může být vyrobena s otvorem pro čajovou svíčku, nebo jako lampička s žárovkou. Ať už si pořídíte jakoukoliv, rozhodně nemůžete nic pokazit.