Jak se efektivněji učit?

Vedete si v lavici poznámky, nicméně jakmile dorazíte domů, máte pocit, že se Vám vše z hlavy vypařilo, a tak trávíte dlouhé noci nad probíranými látkami a snažíte se jim přijít na kloub? Vzdělávání se není snadný proces a může vyvolat nežádoucí emoční reakce a dřinu. U spousty lidí dokonce dochází k daleko větší námaze, než by bylo nutné, neboť si to nedokážou efektivně rozvrhnout. Co tedy každý může vylepšit, aby i jeho prospěch stoupl?

pomůcky ilustrující text

BAREVNÉ ZÁPISKY
I kdyby se mělo jednat o jedinou fixu, noste si ji s sebou a vždy se pokoušejte důležité informace, nadpisy apod odlišit od ostatního textu. Lépe si tak následně při testu či ústním zkoušení vybavíte dané souvislosti a budete schopni je zformulovat. Samozřejmě i zde záleží na tom, jaký máte typ paměti, neboť osoba s vizuální pamětí tento tip využije daleko více v praxi nežli sluchově založený člověk. Tak či tak si vyzkoušejte, zda pro Vás diferencování odrážek funguje, nebo potřebujete zapracovat na něčem jiném.

svědomité vedení zápisků

KLIDNÉ PROSTŘEDÍ
Jestliže se ve Vašem okolí bude neustále ozývat křik, který Vám nedovolí soustředit se a vnímat, oč vlastně jde, jedná se o téměř promarněný čas. Pokuste se co nejvíce izolovat, odložte svůj mobilní telefon, nebo ho alespoň přepněte do režimu nerušit, kdy se veškeré nepotřebné upozornění automaticky ztiší, případně ponechte veškeré aspekty, jež berou Vaši pozornost stranou, v jiné místnosti. Pokud doma za žádných okolností nemůžete nastolit dostatečný pořádek, pokuste se projít, sednout si někam do přírody či navštívit svého kamaráda. To však jedině za předpokladu, že se opravdu k opakování si dovtípíte.

PŘESTÁVKY
Důležitou roli hrají také pauzy. Jestli se do sebe budete snažit za každou cenu dostat veškeré učivo naráz a budete na sebe příliš tvrdí, stres se projeví nepříjemnou cestou a přetížení ubere na výsledku. Po několika minutách či hodině si vždy na chvíli oddychněte.