Co všechno vám řekne první screening?

Prvotrimestrální screening je nejjednodušším, nejlepším a nejpřesnějším vyšetřením pro každou maminku čekající miminko. Díky němu se dají snadno, a především zavčasu, odhalit vrozené vady plodu, proto toto vyšetření nejedna nastávající maminka podstupuje, i když není zadarmo. Kladné výsledky vyšetření mají rodiče uklidnit a dodat jim jistotu, že se jejich dítě narodí zdravé. Proto, když je zde možnost podstoupit jednoduché vyšetření, které určí, že je dítě s největší pravděpodobností v pořádku, mnoho rodičů jí využívá.

Screening neodhalí vše
Některé nemoci screening nedokáže odhalit, a to proto, že mnohá onemocnění lze odhalit až po narození dítěte. Nemoci jako je dětská mozková obrna či nejrůznější infekce prostě před porodem nikdo diagnostikovat nedokáže. Mnohá onemocnění se navíc projeví až v průběhu prvního roku. Přesto rodiče chtějí alespoň nějakou jistotu, že miminku nehrozí žádné nebezpečí, a tak prvotrimestrální screening podstoupí.

Jak se screening provádí?
Screening se skládá ze dvou částí:
1.       Odběrem krve maminky v desátém týdnu těhotenství.
2.       Následnou ultrazvukovou kontrolou plodu kolem dvanáctého týdne těhotenství. Pomocí ultrazvukové sondy se dění v děloze přenese na obrazovku.

Screening nejenže rodičům podá informaci o zdravotním stavu jejich miminka, navíc ukáže další doplňující informace, jako je například:
·         stáří těhotenství, a tím pádem také termín porodu,
·         kontroluje srdeční akci miminka,
·         dokáže odhalit, zda v bříšku není více než jedno dítě,
·         zkontroluje umístění placenty, průběh pupečníku a množství plodové vody,
·         dokáže odhalit vývojové vady.

Mnozí rodiče často stojí před otázkou, zda toto vyšetření podstoupit, či brát těhotenství jako dar i s rizikem, že se miminko narodí s vrozenou vadou. Výhodou je opravdu to, že vrozené vady se dají zavčasu odhalit, proto se rodí čím dál více zdravých miminek.